การสร้าง eLearning

จากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมากว่า 20 ปีในการแปลงรูปแบบ eLearning จากภาษาหลักเป็นภาษาอื่น ๆ เรารู้ว่ากระดานดำที่ยังคงมีการใช้งานอยูในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นอดีต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ หรือเสียง เราสามารถทำให้ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบเดียวกันในสื่อดิจิทัลได้

รู้ลึก รู้จริง กับ eLearning

ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใด เราพร้อมทำให้โปรแกรม e-learning ของคุณสามารถรองรับการเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทั่วทุกมุมโลก

ภาพ เสียง และเนื้อหา ครบในที่เดียว

โปรแกรม e-learning ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เสียง และกราฟิกดีไซน์ที่จะทำให้การสร้างและใช้งานเป็นเรื่องง่าย

คุณภาพที่รับประกัน

การตรวจสอบเนื้อหา ภาพ และเสียงของสื่อต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อต้องนำไปใช้งานจริง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานในการทำ e-learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กระบวนการทำงานของเรา

ความแตกต่างของแพลตฟอร์มในการสร้างโปรแกรม e-learning สำคัญต่อกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาในการสร้างและแปลงโปรแกรมนี้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

1

ตรวจสอบแพลตฟอร์มและเนื้อหา

2

วางแผนด้านเทคนิคและทีมงาน

3

แปลและตรวจสอบความถูกต้อง

4

อัดเสียงและประกอบเสียงเข้ากับเนื้อหา

5

ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ

6

ส่งมอบงาน